طراحی سه بعدی

این واحد تولیدی با استفاده از نرم افزار های شبیه ساز و تولید انحصاری قطعات بتنی با مقیاس و اندازه واقعی ،در راستای مشتری مداری با ایده پردازی و طراحی محوطه،می کوشد تا طرحی شایسته از این مجموعه برای شما به یادگار بماند

طرح سه بعدی کفپوش محوطه و استخر
طرح پیشنهادی برای چمن کاری بین موزاییک
طرح سه بعدی پیشنهادی برای چمن کاری بین موزاییک

طرح سه بعدی پیشنهادی مسیر پیاده رو پارک محلی

طرح سه بعدی پیشنهادی پارک ورودی پارک محلی

طرح سه بعدی مدل کویر40*40و چرمی20*40
طرح پیشنهادی سه بعدی کلاسیک -طرح بستان40*40
طرح سه بعدی ترکیبی مناسب برای پارک با ترکیب رنگ سبز و زرد
طرح سه بعدی مسیر پیاده رو -موزاییک طرح کویر و قلوه ای
مدل سه بعدی اجرای متفاوت از طرح بستان -سفارش ویلای شخصی
طرح سه بعدی مدل کفپوش بستان 40*40
طرح سه بعدی مدل کفپوش بستان 40*40
طرح سه بعدی مدل کفپوش بستان 40*40-به صورت ترکیبی
طرح سه بعدی کفپوش پلیمری مدل کویر و قلوه ای
طراحی محوطه ورودی باغ شخصی-طرح ترکیبی کفپوش
طر سه بعدی ترکیبی سفارش مشتری-ویلای شخصی
طرح سه بعدی کفپوش مدل یاسمین 40*40-مدل اجرا طرح فرش
طرح پیشنهادی محوطه ویلا-مدل ونوس و واش بتن
طرح سه بعدی پیشنهادی محوطه شخصی-طرح ترکیبی ونوس و واش بتن
طرح سه بعدی-کفپوش مدل ضربدری 30*60

طرح پیشنهادی برای پیاده رو پارک-سفارش شهرداری رباط کریم

کفپوش نابینایان در مرکز طرح

طرح ترکیبی متشکل از مدل بستان،یاسمین و ضربدری