مقدمه

امروزه با گسترش اطلاعات و پیشرفت صنعت در حوزه سازه های سیمانی از جمله کفپوش بتنی و انواع مصنوعات بتنی چون دیوار پوش و موزاییک و جدول و غیره تنوعی وسیعیاز محصولات در بازار های مطرح جهانی و همچنین ایران با کیفیت های متفاوت و همچنین مصارف گوناگون چون محوطه سازی ،ویلا،آپارتمان در داخلو خارج و دیگر فضاها عرضه میشود.در این مقاله با بازشناسی گونه های مختلف کفپوش بتنی ،موزاییک و موزاییک پلیمری سعی در بسط مفهومی این محصول مهم شده است.

اهمیت کفسازی چیست؟

همانطور که در تعاریف شهرسازی آمده است،عنصر کف از جمله مهم ترین عناصر وحدت بخشو قابل روییت و همچنین تاثیر گذار در رفتار های روزمره ما،در فضاهای عمومی و خصوصی می باشد. فضایی که ما در آن قدم میگذاریم تا به درک مناسبی از فضا و مکان دستیابی کنیم تاثیر مستقیم از طراحی محوطه ،نوع و جنس کفپوش محوطه و شکل  و رنگ و اندازه آن دارد چرا که بر زیبایی بصریو همچنین بر انسجام فضایی از طریق کفسازی مشترک اثر میگذارد.

انواع کفسازی:

کفسازی در فضاهای عمومی به چند طریق انجام میپذیرد اول تولید موزاییک به صورت جداگانه و نصب در محل که شامل انواع موزاییک مانند موزاییک پرسی و موزاییک فشاری یا موزاییک ویبره ای و موزاییک پلیمری و همچنین واش بتن،موزاییک پلاکی میباشد

دوم تولید در محل به معنای استفاده از موزاییک درجا در محل کفسازی و مسیر ویژه عملیات راهسازی،که دارای مزایا و معایتب مختلفی می باشد که در بخش های بعدی به آن اشاره خواهد شد.

موزاییک چیست؟ کفپوشی است متراکم،متشکل از سنگ و سیمان و همچنین مشتقات معدنی و کانی های مرتبط چون ماسه،پودر سنگ ،سنگ های نمره بندی مختلف و غیره

مصارف موزاییک : موزاییک و کفپوش بتنی در مکان های روباز مانند محوطه باغ،محوطه عمومی کفسازی در فضاهایی چون پارک و میادین و پیاده رو ها و همچنین استفاده در فضاهای سربسته مانند موزاییک پشت بامی، موزاییک پارکینگی و موزاییک حیاطی و موزاییک انباری که در کیفیت های مختلف و با فرایند تولید های گوناگونی عرضه میشود و به فروش موزاییک منجر می شود.

 

انواع موزاییک:

آ)موزاییک پرسی اتوماتیک: موزاییک اتوماتیک که تحت فشار و قالب گیری تولید میشود و با فرایند اب دهی در مدت مشخص به مرحله پرداخت رسیده و منجر به تولید موزاییک ساده،موزاییک بامی یا موزاییک چیتی و غیره که با رعایت موارد فنی درباره کفپوش منجر به تولید موزاییک استاندارد می گردد و دارای عمر بال و کیفیت مناسب می باشد و دارای تاییدیه استاندارد موزاییک نیز میباشد

موزاییک پلیمری:

الف)کفپوشی است متشکل از سیمان و سنگ و ماسه بعلاوه افزودنی های شیمیایی بتنی و فوق روان کننده ها که به در افزایش عمر ان تاثیر مثبت داشته و قیمت تمام شده را پایین نگه می دارد که باعث فروش موزاییک ارزان می شود ، استفاده از رنگ در تولید  موزاییک رنگی باعث تنوعی در محصولات و ابعاد که مناسب برای محوطه سازی و مصارف در مکان های مختلف میشود.

 واش بتن :

ب)واش بتن یا همان ریگ برجسته با شرایط مشابه تولید موزاییک ویبره ای ایجاد می شود با این تفاوت که بدون افزودن ابر روان کننده بتن و افزودنی بتن و بجای آن با اضافه کردن سنگ های نمره بندی درآن و اضافه شدن مرحله ساب به محصول ، تولید واش بتن صورت می پذیرد.

 

نکات تکمیلی: ابرروان کننده چه تاثیری بر کیفیت موزاییک دارد:1)با شکستن ترکیب مولکولی در بین ذرات تشکیل دهنده موزاییک و تقویت مجدد آن با متراکم شدن ذرات بتن موجب تولید موزاییک باکیفیت میشود

2)استفاده از روان کننده در موزاییک رزینی باعث کاهش مصرف آب در فرایند تولید موزاییک پلیمری می شود که نتیجه آن کاهش قیمت محصول و در نتیجه موزاییک ارزان می باشد

ج)موازاییک پرسی معمولی:

استفاده از سیمان و ماسه در کنار پودر سنگ و سنگ های رنگی و ادغام آن ها و قرارگیری در شرایط پرس و تحول بار مناسب موجب شکلگیری این کفپوش میشود که به آن موزاییک پرسی میگویند.انواع موزاییک پرسی:

موزاییک پشت بامی ،موزاییک چیتی، موزاییک حیاطی و موزاییک ساده می باشد که مصارفی چون قرار گیری در پارکینگ تا حیاط و محوطه را شامل میشود.