رنگ های عالی و شیمیایی

توزیع مستقیم و بدون واسطه پیگمنت رنگ 1.رنگ های ایرانی اخری در 3رده کیفیتی 2.پیگمنت رنگ زرد چین و آلمان 3.پیگمنت رنگ آبی هند و ایران 4.پیگمنت رنگ قرمز چین و آلمان 5.پیگمنت رنگ سبز آلمان و ایران 6.پیگمنت رنگ مشکی و زغالی چین و آلمان 7.پیگمنت رنگ قهوه ای آلمان 8.پیگمنت های ترکیبی اختصاصی شرکت(نارنجی،سبز چمنی،نخودی و غیره) **** به دلیل نوسانات قیمت ارز و بازار جهت استعالم انبار و قیمت ها با شماره 09124134729 تماس بگیرید.

رنگ های عالی و شیمیایی