موزائیک پرسی

موزاییک پرسی تحت فرایند پرس تر تولید و سپس به وسیله ی ساب مرحله ای پرداخت میشود.که در ابعاد ۳۰×۳۰ و ۴۰×۴۰ با افزودن سیلیس وسنگ دانه های مرغوب و متنوع جهت فراهم نمودن مطالبات استاندارد ایران تولید میگردد.موزاییک پرسی برای استفاده در پارگینگ،کف بام، زیر سازی پارکت ومحوطه مناسب میباشد

موزاییک سنگ چینی سبز

موزاییک 40*40 سنگ نمره 4 درشت

موزاییک ساده سنگ چینی

ابعاد30*30 سنگ درشت

موزاییک ساده سنگ لیمویی

ابعاد30*30و40*40 سنگ درشت

واش بتن(ریگ برجسته)

ابعاد40*40و30*60

واش بتن(ریگ برجسته)

ابعاد30*60 و 40*40

موزاییک ساده سنگ قهوه ای و گرانیت

ابعاد40*40

موزاییک طرح الماسی سنگ قهوه ای

ابعاد40*40