بر اساس مصوبه وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین اتاق اصناف استان ها

دریافت گواهی isic اتاق اصناف استان تهران -مدرک مورد نیاز برای دریافت پروانه کسب