مقدم :

امروزه زندگی هوشمند در جوامع بشری اصل تمام روابط و ابعاد اجتماعی و اقتصادی قرار دارد،صنعت ساختمان نیز از این هوشمندی مستثنا نیست.

به گونه ای که اگر در تهیه مصالح ساختمانی از جمله کفپوش بتنی و موزاییک و جدول  هوشمندی پیش گرفته شود برایمثال نه تنها صرفه اقتصادی از بابت خرید موزاییک به همراه خواهد داشت بلکه صرفه زمانی نیز میتواند داشته باشد که این صرفه زمای یا به صرعت تمام شدن پروژه در دل خود هممحوطه سازی با موزاییک و کفپوش ارزان و استاندارد چنان صرفه اقتصادی بالا از بات هزینه کمتر در مرحله اجرا و کفسازی و هزینه کمتر مصالح و حتی برق را به همراه دارد .

توجیه صرفه اقتصادی و موزاییک ارزان:

ایننکه قبل از اجرای کفسازی ، بتوان نظار ه گر پروژه اجرا شده بود خود هوشمندی است.

شرکت صنعت کفپوش راسا بتن با استفاده از متخصصان در حوزه معماری و شهرسازی و معماری منظر به صورت تخصصی و دقیق محوطه مد نظر را شبیه سازی کرده و الترناتیو های اجرایی را در اختیار کارفرما قرار میدهد

مزیت سه بعدی سازی محوطه:

دیدن پروژه پیش از اجرا و همچنین پایش ر زمان اجرا

تولید طرح هایی که کمینه پرت  کاری موزاییک را داشته باشد

سرعت خشیدن به اجرا به جهت داشتن نقشه اجرایی

مراحل  شبیه سازی:

1.تولید طرح  موزاییک در ابعاد و اندازه و طرح واقعی

2.ایجاد تونالیته رنگی دلخواه مشتری

3.تولید آلترناتیو های پیشنهادی و مناسب نسبت به عرض محوطه مشتری

4.افزودن نقطه نظرات مشتری و کارفرما در طرح سه بعدی

5.محوطه سازی سه بعدی رایگان برای پروژه های با متراژ بالا

6.خروجی گرفتن و رندرینگ محوطه و لندسکیپ

7.اجرا و پاییش از طریق کنترل نقشه در هنگام اجرا

اطلاعات بیشتر در خصوص جنس محصولات:

موزاییک پلیمری با استفاده از افزودنی های بتن که در متراکم کردن ساختار بتن تاتیر مستقیم دارد

*پی نوشت: تمامی طرح های سه بعدی اختصاصی شرکت راسا بتن می باشد که در واحد طراحی این شرکت محفوظ وده و شرکت دیگری حق استفاده از آنها را ندارد.